قابل توجه     1400/02/15
 
با توجه به اینکه برخی از متقاضیان موفق به ثبت نام و اخذ کد رهگیری نشده اند، فرصت ثبت نام تا پایان روز شنبه مورخ 1400/2/18 ساعت 12 شب تمدید می شود.
خواهشمندیم متقاضیان نسبت به ثبت نام و اخذ کد رهگیری اقدام نمایند و در صورت نقص مدارک در فرصتی که از طریق کاربر دانشگاه به آنان داده خواهد شد می توانند مدارک خود را تکمیل و ارسال نمایند .
بدیهی است مهلت ثبت نام از تاریخ فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

قابل توجه متقاضیان     1400/01/29

مهلت ثبت نام هجدهمین دوره فراخوان جذب هیات علمی تا ساعت 24 مورخ 1400/2/15 تمدید شد

 قابل توجه متقاضیان فراخوان دوره هجدهم جذب هیات علمی             1400/01/24

با توجه به عدم وجود دانش‌آموختگان دکترای تخصصی Ph.D رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی متقاضیان رشته‌های علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی می‌توانند در فراخوان دانشگاههایی که اعلام نیاز رشته‌های بهداشت و ایمنی مواد غذایی را داده‌اند، شرکت نمایند.

قابل توجه متقاضیان فراخوان هیجدهم     1400/01/16

جهت مشاهده رشته های اعلام نیاز جذب اعضا هیات علمی دانشگاه ها می توانید با کلیک بر روی دکمه مشاهده اعلام نیازهای فراخوان هیجدهم لیست اعلام نیازها را مشاهده نمایید.

https://ippapp.behdasht.gov.ir/IPPAppV1C032/Persian_WebUI/LookUp/lkpUniversityCapacities.aspx?zqfaipFZJRYTj1swJVL6dZY%2b78re37kJ=bDFh67Sfafo%3d&Cjr9WyVBz1kP%2fx7o81UOqA%3d%3d=e9ID5JUDAzc%3d

توصیه مهم:     1400/01/16

با توجه به ویرایش احتمالی اعلام نیاز دانشگاهها خواهشمند است تا پایان مهلت ثبت نام الکترونیکی به سامانه مراجعه و در صورت تمایل اولویتهای خود را ویرایش نمایید

قابل توجه:     1400/01/16

صرفاً به مستندات و مدارک بارگزاری شده به صورت الکترونیک امتیاز تعلق می گیرد. بدیهی است مسئولیت عدم بارگزاری مدارک و مستندات بر عهده متقاضی می باشد

 
** فرم ثبت‌نام فراخوان جذب اعضای هیات علمی

آگهی هجدهمین دوره فراخوان جذب اعضای هیات علمی     99/12/27

 
 
 

- شرح وظایف

- فرمها (ثبت نام- پیگیری و بازبینی

- آرشیو اخبار و فراخوان ها