دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی سال 98
 شیوه نامه ارزشیابی فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی     98/06/30
 افزايش تسهيلات خريد و ساخت مسكن اعضاي هيات علمي دانشگاهها     97/09/21 
 تسهيل در امر تعيين محل و توزيع نيروهاي فوق تخصصي مشمول خدمات قانوني فارغ التحصیل سال 1396 
 جداول مربوط به آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي سال 1395     96/02/30
 شيوه ‌نامه اجرايي آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي سال 1395     96/02/30
 آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمی مرداد ماه 1395    

 ثبت نام جهت استفاده از تسهيلات نقل و انتقال فرزندان هيات علمي، 24 ساعت پس از اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال 95 اغاز به مدت 5 روز به صورت اينترنتي در سايت http://fm.sanjesh.org انجام مي‌شود  (دريافت نامه سازمان سنجش در اين خصوص)

تسهيلات نقل و انتقال فرزندان هيات علمي سال 1395     95/05/30

 قابل توجه اعضاي هيات علمي    94/05/24

با توجه به نامه شماره 24739 مورخ 25/4/94 تسهيلات نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي براساس مصوبه جلسه 735 شورايعالي انقلاب فرهنگي و براساس دستورالعمل اجرايي آن، همانند شزايط و ضوابط سال 93 و 1392 مي‌باشد

 مجموعه مصوبات هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي شوراي انقلاب فرهنگي     94/04/10
 بخشنامه معاونت آموزشي درخصوص بررسي صلاحيت عمومي متقاضيان تبديل وضعيت هيات علمي    93/07/01
 دستورالعمل اجراي تسهيلات نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور سال 1393    93/06/16
 افزايش سقف تسهيلات خريد و ساخت مسكن براي اعضاي هيات علمي دانشگاهها    93/05/21
 اصلاحيه تبصره يك ماده يك بخش هاي اول و دوم آيين‌نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي     92/07/28
 اجراي تسهيلات فرزندان اعضاي هيات علمي (فرم ها)     92/06/05
 دستورالعمل اجرايي ارائه تسهيلات فرزندان اعضاي هيات علمي تيرماه 1392    92/05/15
 آيين نامه جديد ارتقاء اعضاي هيات علمی مهرماه 1391     92/02/18
 جداول اجرايي آيين نامه جديد ارتقاء اعضاي هيات علمی مهرماه 1391   91/12/13
 بخشنامه ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيات علمي سال 1391      سراسري    
 بخشنامه ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيات علمي سال 1391      آزاد    
 تمديد آيين نامه ارتقاي مرتبه علمي  اعضاي هيات علمي      91/04/18
 ابلاغ مصوبات يكصد و چهل و سومين جلسه هيات مميزه مركزي       91/04/18
 آيين نامه اداري، استخدامی اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته

قابل توجه اعضاي هيات علمي     90/08/29

 شوراي پول و اعتبار افزايش سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسكن جهت اعضاي هيات علمي دانشگاهها به ترتيب 350 و 450 ميليون ريال، مورد تصويب قرار گرفت. (نامه بانك مركزي)

 آيين نامه جديد ارتقاء اعضاي هيات علمي     90/02/05
 دستورالعمل ترفيع سالانه و تعيين ركورد علمي اعضاي هيات علمي      89/06/14
 دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات ساخت مسكن اعضاي هيات علمي دانشگاهها     88/09/25
 آيين نامه اجرايي ارتقاء اعضاي هيات علمي
 آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي
 بخشنامه ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيات علمي